Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
194 posty 228 komentarzy

nieufnie i spode łba ...

Anna Raciniewska - Anna Niczyperowicz Raciniewska

Tusk i Klich – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstw umyślnych niedopełnienia obowiązków służbowych przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz przekroczenia uprawnień przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha.

 

Tymi słowami rozpoczyna się złożone 17 stycznia 2011 r. zawiadomienie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Jego uzasadnienie autor – ppłk Mariusz Lewiński przedstawia poniżej.

 

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2010 r. wniosłem do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska skargę dotyczącą działania Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha.

W dniu 31 października 2010 r. podreferendarz w Centrum Informacyjnym Rządu Joanna Gajda poinformowała mnie o przekazaniu skargi zgodnie z kompetencjami.           

W dniu 27 grudnia 2010 r. zostało skierowane do mnie pismo (sygn. DK/I/13879/10) Dyrektora Departamentu Kadr MON gen. bryg. Artura Kołosowskiego zaczynające się od słów, cyt.,, W odpowiedzi na Pana skargę z dnia 30 listopada 2010 r., skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, przekazaną do rozpatrzenia Ministrowi Obrony Narodowej, uprzejmie informuję, co następuje: (…)”

Wobec powyższego moje żądanie ścigania karnego Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha jest w pełni zasadne. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i nie rozpoznał mojej skargi. Minister Obrony Narodowej przekroczył swoje uprawnienia i rozpoznał skargę dotyczącą własnej osoby, a czego zabrania mu obowiązujące prawo.

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 8 kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności ministra jest Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 kpa organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

Moja skarga dotyczyła postępowania Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa kodeks postępowania administracyjnego jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym. Tak przynajmniej stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem), a co wykazałem powyżej, Prezes Rady Ministrów jest organem uprawnionym do rozpoznania skargi dotyczącej ministra i nie miał prawa do jej przekazania, do merytorycznego rozpoznania, Ministrowi Obrony Narodowej.

Zgodnie z treścią § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 Nr 5, poz. 46) skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana tej osobie do rozpatrzenia ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. Moja skarga z dnia 30 listopada 2010 r. dotycząca Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha nie mogła więc zostać przekazana, przez Prezesa Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej do rozpatrzenia. Nie mogła zostać także przekazana do rozpatrzenia Dyrektorowi Departamentu Kadr MON gen. bryg. Arturowi Kołosowskiemu, który jest podwładnym Ministra Obrony Narodowej.

Zgodnie z treścią art. 231 kpajeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Wszystkie te reguły zostały pogwałcone.

Przekraczając swoje uprawnienia Minister Obrony Narodowej przekazał do rozpatrzenia skargę, dotyczącą jego osoby, swojemu podwładnemu. 

 Przechodząc do ,,merytorycznego” rozpatrzenia skargi z dnia 30 listopada 2010 r. stwierdzić należy, że udzielona mi odpowiedź z dnia 27 grudnia 2010 r. zawiera w swej treści nieprawdę. W dalszym ciągu nie została mi wypłacona należna nagroda roczna za rok 2006 wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2007 r. W dalszym ciągu nie otrzymuję, od października 2010 r., należnego mi uposażenia z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej, w konsekwencji czego nie jest realizowany ustawowy obowiązek mojego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Żądam ścigania karnego Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha za popełnione przestępstwa umyślne na moją szkodę. Nie jest to niestety jedyny taki przypadek ,,rozpatrywania” skarg przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, które w przeszłości do niego kierowałem.

Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka, na okoliczności związane ze złożonym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, sędziego w stanie spoczynku ppłk Mariusza Lewińskiego.

KOMENTARZE

 • mam nadzieję, że ppłk Mariusz Lewiński nie będzie działał sam.
  I ma dobrych doradców, specjalistów od prawa administracyjnego i kpa, a take i od prawa konstytucyjnego...

  Kiedyś sam doprowadziłem 2 swoje sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Niestety, sąd nie chciał uznać, że istnieją kretyńskie przepisy, które powinny być zmienione — i obie przegrałem...

  :-(
 • @all
  Pan ppłk. Mariusz Lewiński to bardzo odważny i prawy człowiek. Takich ludzi się niszczy.

  http://www.youtube.com/watch?v=fhJS3wHjt0s

  Więcej filmów na nowyekrantv
 • Wrzuciłem pani artykuł
  na mój serwisik Iskry Polskości:
  http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11899&Itemid=1
 • @pionek
  trzeba pisac i rozpowszechniac :)
  inny obraz niż w reklamówkach wyborczych
 • Ludzie uczciwi mają pod górke
  Pan pułkownik ma przeciwko sobie także bande prokuratorów lojalnych wobec rządzących kacyków . Inaczej Ci dwaj już dawno by siedzieli. Prokuratury są zasypane zawiadomieniami, ale nie robią nic.
 • wierzchołek góry lodowej
  Warto też wejść na stronę sędziego mariusza lewińskiego www.mariusz-lewinski.yoyo.pl . Tam to dopiero można sobie poczytać, a i wiele dokumentów ciekawych obejrzeć.
 • W totalitarnym systemie jszcze nigdy nie skazano ludzi tegoz ukladu
  Noz w kieszeni sam sie otwiera jak sie widzi co sie w tej PObolszewi zwanej Polska dzieje metody stalinowskie to norma w sadach Czas zeby to puscic z dymem inaczej Polska nigdy nie stanie na nogi.Parulski synalek stalinowskiego trepa politruka z Walcza przejal paleczke jedyna droga dla tego pokacapskiego pomiotu wyrwania sie z getta zielonego garnizonu byla
  kariera zawodowego oficera po lini moskalkiego poddanstwa w duchu stalinowskim.
 • @wiki: W totalitarnym systemie jszcze nigdy nie skazano ludzi tegoz ukladu Noz w kieszeni sam sie otwiera jak sie widzi co sie w
  Otóż to „puscic z dymem inaczej Polska nigdy nie stanie na nogi”.

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/12720,michnik-przychodzi-noc-dlugich-nozy-czy-noce-moskiewskie
 • Polsko- komu dałaś władzę?
  Stworzyliśmy sobie państwo, w którym osoby zobowiązane do nadzorowania prawa, zostają oskarżone o umyślne łamanie prawa.

  Mamy premiera, którego nikt lepiej by nie wymyślił.

  Mieliśmy system zwany komunistycznym, ale nikt nie pamięta, by premierzy w tamtych czasach byli oskarżani o pospolite łamanie prawa. Nie pamiętam, by ministrowie i członkowie najwyższych władz byli zamieszani w aferę hazardową.

  Czy to nie totalitaryzm, gdy premier, jego ministrowie byli oskarżani o łamanie prawa, a Prokurator Generalny nie reaguje?

  Czy to miał być taki Prokurator Generalny? To ma być ten urząd, który sankcjonuje bezprawie swoja bezczynnością?

  Kto w tym państwie / jeżeli to jest jeszcze państwo / jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy?
 • Bezprawie na szczytach władzy- normą rządów Platformy?
  Generała Jaruzelskiego oskarżono o wiele spraw, ale nikt nie oskarża go o :
  -wyprzedaż majątku narodowego;
  - afery gospodarcze i tolerowanie bezprawnych działań u podległych ministrów;
  - o osobiste i umyślne łamanie prawa;
  - odpowiedzialnością za katastrofę samolotową, w której zginęliby jego przeciwnicy polityczni;
  -doprowadzenie obronności kraju do całkowitego załamania;

  Trzeba być człowiekiem honoru i osobą dbającą o polską rację stanu by sprostać takim oczekiwaniom.

  Jeżeli dzisiaj ten premier ma odwagę domagać się powtórnego wyboru na kolejną kadencję, to znaczy, że zatraciliśmy, jako naród instynkt samozachowawczy.

  Weszliśmy w okres, kiedy to BEZPRAWIE JEST PRAWEM pielęgnowanym przez najwyższe urzędy w kraju.
 • Za przyzwoleniem mediów wzrasta poczucie bezkarności
  Po okrągłym stole został stworzony system, w którym „władza” zauważa „ bezprawie” tylko w stosunku do działania opozycji. Ziobro widział i nagłaśniał przestępstwa u swoich przeciwników politycznych, a za premiera Tuska mamy ripostę w stosunku do swoich poprzedników.

  Jeżeli nie możemy zaakceptować postępowania sędziów i prokuratorów w naginaniu prawa do partyjnych potrzeb, to nie powinniśmy akceptować ich mocodawców. Poczucie bezkarności i objawy arogancji w wymiarze sprawiedliwości, to efekt zachowania takich decydentów jak premier, ministrowie i Prokurator Generalny.

  Mur niedostępności i oddanie na niskie szczeble kontaktów z obywatelem spowodowało, że machina urzędnicza przechwytuje i tuszuje za zezwoleniem najwyższych władz całe zło i bezprawie w Polsce.

  Cała maszyneria medialna i społecznego oddziaływania jest obojętna na przestępczą działalność, nawet najwyższych władz, do czasu, gdy to nie zagraża egzystencji przemysłu propagandowego.
  Nikomu nie przeszkadza taki premier, tacy ministrowie, ważne, że paplanina telewizyjna trwa, a wysokie apanaże dziennikarzy pozwalają brylować na salonach.
 • @Michał Podobin
  W polskich mediach ostatnio możemy usłyszeć o chrych relacjach polityków brytyjsjich z mediami.

  Panie premierze Tusk, a co Pan powie o " Szkle kontaktowym" czy też o " Kropce nad i", to są programy za które w brytyjskiej izbie gmin premier odpowiada za takie chore relacje.

  Polscy politycy rządowi i media, to jedna sitwa. Rząd ma pełne poparcie mediów. Ale kto w Polsce zacznie rozliczanie? Wszyscy widzimy, jak rząd jest wspierany przez media i wszystko jest OK. A dziennikarze ciągle tego nie widzą.
  Jak mają media patrzeć na ręce rządowi, jesli media ciągle rząd wspierają.
 • @Adam Zawrat
  Ciekawe jest to zdjęcie. Dwaj panowie za kratami. Jeden jeszcze uśmiechnięty, ale drugiemu już nie do śmiechu. Czyżby zdawał sobie sprawę z tego, że porócz splendorów trzeba RÓWNIEŻ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 • Na nierządników działa jedynie siła i strach!
  Przyzwoitości i dobra w nich nie ma. Tak więc gadać z nimi nie ma o czym. To strata czasu. Tylko konkretne działania powodujące reakcję na strach i siłę. Popieram takie działania, bo tu jest siła!.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY

więcej